Thorning Idrætsforenings Fane

I foreningen har man valgt, efter opfordring fra foreningens medlemmer, at få genetableret Thorning Idrætsforenings Fane.

I Idrætsforeningens tidligere historie, viste fanen tidligere medlemmer, der havde ydet en indsats for Foreningens virke ”en sidste ære ved begravelser” netop i form af, at fanen blev båret ved begravelser. Dette er ikke nogen let opgave, da det kræver stor kendskab til ”byens historie”. Det er derfor nødvendigt, at det er den ældre generation der er fundamentet bag dette, ellers vil det ikke være muligt. Heldigvis er der frivillige til dette, men da fanen er tung, og det er længe den skal bæres/holdes, vil der også være brug for yngre kræfter.

Faneudvalget vil derfor meget gerne, at yngre repræsentanter vil melde sig, hvis de deltager i den respektive begravelse, og derfor også vil bidrage til fanens repræsentation. Der vil også altid være brug for ”ældre” med lokalkendskab. Så foreningen håber, at nogen vil melde sig, og gøre dette muligt, og hermed fortsætte fanens historie. Kontakt faneudvalget hvis du vil repræsentere Thorning Idrætsforenings Fane.

Nyheder

Events

Facebook

Sponsorer