Forretningorden for Thorning Idrætsforening

 

1. Ledelse

Den overordnede daglige ledelse og administration, i overensstemmelse med de gældende vedtægter, varetages af et forretningsudvalg bestående af Foreningens formand, kasserer og sekretær.
 

2. Formanden

- Varetager opgaver som foreningens repræsentant i forhold til relevante organisationer og myndigheder
- Indkalder til og leder Foreningens bestyrelsesmøder i overensstemmelse med gældende vedtægter
- Afholder Forretningsudvalgsmøder efter behov.
 

3. Sekretæren

- Udarbejder, udsender og arkiverer mødereferater
- Varetager opgaver som Foreningens webmaster
 

4. Kassereren

- Betaler regninger
- Ansvarlig for Foreningens pengemæssige beholdninger
- Administrerer bilag
- Bogfører indtægter og udgifter
- Udarbejder udkast til regnskab og budget
 
 
rev. 22.01.2019
 

Nyheder

Events

Facebook

Sponsorer