Tour de thorning

Søndag den
3. september 2023
kl. 10:30 – 12:00

Cykel-sponsorløbet
Tour de Thorning

Formål: At skaffe midler til drift af aktiviteterne i TIF’s afdelinger samt særlige tiltag.

Deltagere: Alle der selv kan træde pedalerne rundt på diverse typer cykler.
Cykelhjelm er et krav og deltagelse sker på eget ansvar.

Tilmelding: For at kunne deltage i sponsorløbet, skal der tegnes sponsorkontrakter, som findes nedenfor. Deltagerne er frit stillet mht. antal sponsorater, beløbsstørrelser og typer af sponsorer. Det kan være kolleger, naboer, familie og venner eller firmaer.

Sponsorerne skal dog tegne sig for minimum 5 kr. pr. km, men de kan samtidigt påføre et max. beløb, som det samlede tilskud ikke må overstige. Tilmelding afleveres på løbsdagen fra kl. 09.30.

 

Bemærk: Der skal findes to sponsorer ud over de fortrykte, inden der udløses sponsorat fra Frederiks EL & VVS A/S, derefter yderligere én sponsor inden beløbet udløses fra Lars Hansen, yderligere én sponsor inden beløbet udløses fra, Birger Brødløs A/S Thorning og yderligere én sponsor inden beløbet udløses fra Center Revision Kjellerup.

OG – vi beder om sponsors mailadresse til brug ved udsendelse af girokort – se sponsorbilaget.

Aldersgrupper: Deltagerne i cykelløbet inddeles i tre aldersgrupper:
0–11 år
12–15 år
16-99 år

Præmier: Hovedpræmien på tværs af alle aldersgrupper er 1 STK. MTB CYKEL til den deltager, som kører flest penge ind. 

Herudover er der præmier til de 3 deltagere i hver aldersgruppe, som cykler flest kroner ind.

Førstepræmierne i hver aldersgruppe er:

0-11 år Gave fra Sport 24, Silkeborg – værdi 1.000 kr.

12-15 år Gave fra Sport 24, Silkeborg – værdi 1.000 kr.

16-99 år Gave fra Sport 24, Silkeborg – værdi 1.000 kr.

I hver aldersgruppe uddeles en præmie fra Sport 24, Silkeborg, til den deltager, som tilbagelægger flest antal km. uanset indkørte beløb.

Deltagerne cykler på en lukket rute på 3,9 km ad Højgårdsvej, Møllevej og Østermarksvej. Ruten er tydeligt afmærket og sikker at køre på, idet den er afspærret. Kun undtagelsesvis vil anden trafik finde sted under selve løbet.

Start- og målområdet er placeret ved Erhvervshuset Midtjylland, Højgårdsvej 25. Her foretages tilmelding, og samme sted står personer klar til at tælle antal kørte omgange under løbet.

Deltagerne bestemmer selv, hvor meget og hvor hurtigt der cykles. Man kan
til enhver tid holde pause, tage sig en forfriskning eller stoppe helt, hvilket dog skal ske ved målområdet.

 

Gavesponsorer

Sport24, Silkeborg

Spar, Thorning

Lysmesteren, Viborg

Punk1, Viborg

Erhvervshuset Midtjylland

Løbssponsorer

Frederiks El & VVS A/S

Lars Hansen

Center Revision Kjellerup

Birger Brødløs A/S

TIF takker alle for bidrag i form af præmier og / eller sponsorbeløb