Visionen for thorning idrætsforening

hvad vi arbejder med i dag:

Bred fællesskabsfølelse

Styrke fællesskabsfølelsen generelt og anerkende de frivillige for deres arbejde i foreningen
F.eks. afholde events for dette

Styrke aktiviteter for piger

Der er kun 2 ud af 5 piger, som er aktive i dag. Der laves, hvis muligt, pigehold til fastholdelse. 

Bedre forældreinddragelse

Forældre afleverer ofte børnene og kører igen. Dele foreningens opgaver op i overskuelige opgaver.

Seniorhold på Blicheregnen

Der er ingen tilbud til +60, selvom de udgør 1/3 af borgerne. 
Etablering af PLUS 60 afdeling samt seniorhold.

Synlighed i lokalområdet

Det er svært at finde de forskellige tilbud. Ny hjemmeside, SoMe og omdelt flyer.

Regenerering af egne frivillige 

Kan ikke finde frivillige nok. Give medlemmer lyst til at hjælpe og gøre det fedt at være frivillig i foreningen. 

fakta

Grundlagt: 1905
Medlemmer: 510
Afdelinger: 8
Trænere/ledere: 63

Hvad drømmer vi om?

E-sport 1

Fremtidens sport I foreningen. 

Har penge til opstart og børnene ønsker det. 

Flere tosproget 1

I dag er kun 5% af de tosprogede aktive. Velkomst på flere sprog, behovsafstemning med tosprogede.

Sociale arrangementer for Blicheregnen 1

Har ingen i dag da hallen er booket af idrætterne (15.00 til 23.00) og skolen (08.00-15.00).

Alle afd. under samme tag 1

Afdelinger møder ikke hinanden i hverdagen, fordi de er på skolen, plejehjemmet og i hallen. Relationsskabelsen øges ved at samle. Knudepunkt for foreningerne 1 Der er 8 afdellinger i dag.
Samle Bicheregnens foreninger i en forening

Knudepunkt for foreningerne 1

Der er 8 afdellinger i dag. Samle Bicheregnens foreninger i en forening.

Note: 1) Fælles for disse plads- eller lokalemangel