Thorning Idrætsforening

– En stærk klub, i et levende lokalsamfund

Thorning Idrætsforening kendetegner sig ved, at være en stærk klub, i et levende lokalsamfund med en stor idrætsånd.

For tiden har vi ca. 300 aktive medlemmer. Derudover har HT87 håndbold, som er en underafdeling af Thorning Idrætsforening, en sammenslutning mellem Hauge og Thorning omkring med ca. 100 medlemmer. Alt i alt rummer Thorning Idrætsforening ca. 400 aktive medlemmer.

Vil du tilmeldes et hold eller oprette en profil til et hold, kan du nedenunder finde link til afdelingerne i klubben. Under fanebladet “Bestyrelse” finder du eventuel kontaktpersonerne på de enkelte udvalg. Har du spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte udvalgsmedlemmerne.

Det er altid en stor fornøjelse, at byde nye medlemmer velkommen og Thorning Idrætsforening ønsker dig rigtig god fornøjelse.

TIF's fane

I foreningen har man valgt, efter opfordring fra foreningens medlemmer, at få genetableret Thorning Idrætsforenings Fane.

I Idrætsforeningens tidligere historie, viste fanen tidligere medlemmer, der havde ydet en indsats for Foreningens virke ”en sidste ære ved begravelser” netop i form af, at fanen blev båret ved begravelser. Dette er ikke nogen let opgave, da det kræver stor kendskab til ”byens historie”. Det er derfor nødvendigt, at det er den ældre generation der er fundamentet bag dette, ellers vil det ikke være muligt. Heldigvis er der frivillige til dette, men da fanen er tung, og det er længe den skal bæres/holdes, vil der også være brug for yngre kræfter.

Faneudvalget vil derfor meget gerne, at yngre repræsentanter vil melde sig, hvis de deltager i den respektive begravelse, og derfor også vil bidrage til fanens repræsentation. Der vil også altid være brug for ”ældre” med lokalkendskab. Så foreningen håber, at nogen vil melde sig, og gøre dette muligt, og hermed fortsætte fanens historie. Kontakt faneudvalget hvis du vil repræsentere Thorning Idrætsforenings Fane.

Faneudvalget

Det vil altid være sådan, at faneudvalget vil kontakte en pårørende for, at få tilladelse til at fanen bliver repræsenteret ved deres familiemedlems begravelse, men man må også altid, som pårørende, meget gerne kontakte faneudvalget, hvis man ikke er blevet kontaktet og gerne vil have fanen repræsenteret ved begravelse.

Medlem
Carl Erik Philipsen
Tlf.: 23 81 95 83
E-mail: ce46@outlook.dk

Medlem
Ellen og Søren Sørensen
Tlf.: 86 88 00 67

Medlem
Else Pedersen
Tlf.: 86 88 04 47